Jak pomóc dziecku z atopowym zapaleniem skóry?

Aby leczenie chorego na atopowe zapalenie skóry dziecka było efektywne i skuteczne niezbędna jest ścisła współpraca małego pacjenta, jego rodziny oraz lekarza. Kluczowe znaczenie ma tu zrozumienie przez pacjenta istoty choroby. Jedynie w wyniku takiej współpracy możliwe jest opracowanie indywidualnego…

Read More