Do zakochania jeden krok. Kilka słów na temat miłości.

Do zakochania jeden krok. Kilka słów na temat miłości.

W OBLICZU WYZWANIA JAKIM JEST DLA NAS MIŁOŚĆ.

Miłość jest indywidualnym i bardzo osobistym doświadczeniem, które spotyka właściwie każdego z nas. Ma to miejsce często na różnych etapach naszego życia i przynosi ze sobą najmniej spodziewane efekty. Uczucie to, potrafi spaść na nas niczym grom z jasnego nieba lub pojawić się w okolicznościach, nie koniecznie do tego właściwych. Niemniej, jak już się w naszym życiu pojawi, to z reguły, czujemy się zupełnie inaczej niż do tej pory. Zjawisko to, możemy śmiało nazwać zauroczeniem lub zakochaniem.

DLACZEGO MIŁOŚĆ POTRAFI BYĆ TAK NIESAMOWITA?

Zaglądając na strony Encyklopedii Psychologii, możemy dowiedzieć się, że miłość definiowana jest jako:

  • uczucie,
  • typ relacji międzyludzkich,
  • typ zachowań
  • oraz rodzaj postawy.

Ma zatem cztery, podstawowe aspekty, którymi zajmują się wiedza oraz nauka. Miłość się bada, a naukowcy pracują nad jej poznaniem, od bardzo wielu pokoleń.

Czy nie jest to zatem wystarczający argument, przemawiający za tym, że powinno się brać ją raczej na poważnie i nie ignorować właściwych dla niej znaczeń?

Żyjąc w społeczeństwie, mamy wiele okazji do tego, by móc na co dzień przyglądać się innym ludziom. Nie tylko obserwować ich z daleka, ale i przebywać z nimi w pracy, w czasie wolnym czy zwyczajnie z nimi mieszkać, jak to się dzieje w sytuacji, gdy mamy już założoną rodzinę. Posługując się językiem naukowym, pozostajemy z nimi w określonym typie, relacji międzyludzkiej.

Jednak nie każdą osobę z naszego najbliższego otoczenia darzymy uczuciem miłości. Nie z każdym, związani jesteśmy w ten szczególny i wyróżniający się, spośród wielu innych, sposób.

Dlaczego zatem, miłość potrafi być tak niesamowita? Ponieważ z reguły, doświadcza się jej tylko z jedną, wybraną osobą. I generalnie z każdą taką osobą, doświadcza się jej zupełnie inaczej. Ze względu na ten właśnie fakt, możemy mówić o tym, że miłość jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Nie sposób byśmy mogli zakosztować jej, dwa razy, tak samo.

RÓŻNE OBLICZA UCZUCIA. MIŁOŚCI POTRAFI MIEĆ WIELE TWARZY.

Inaczej okazujemy swoje przywiązanie wobec rodziców, w inny sposób traktujemy partnera czy też współmałżonka i też zupełnie inaczej, zwykle odnosimy się wobec swoich dzieci. Z tego właśnie powodu, psychologia mówi o miłości, jako o typie zachowania. Zachowanie to, posiada różnorodne oblicza oraz swój wymiar i zakres. W zależności od tego, do kogo konkretnie się odnosi i w czyją stronę jest skierowane. Przy tej definicji miłości, wszystko zależy od tego, kto jest obiektem naszego zachowania i okazywania uczuć oraz względów.

Bardzo często dzieje się tak, że trudno jest nam jednoznacznie zinterpretować czyjeś zachowanie. Mamy wątpliwości co do tego, czym jest i jak mamy oraz możemy, rozumieć to, w jaki sposób zostaliśmy potraktowani przez partnera, szefa czy też kogoś, zupełnie nam nieznanego i w zasadzie obojętnego. Dlatego zachowanie, jest uznawane przez psychologów, za dość trudną metaforę i przenośnik, towarzyszących nam uczuć. Nie zawsze działanie, ma bezpośredni związek z tym, co myślimy i jakie mamy zdanie na temat danej osoby. Stąd w gabinetach terapeutów, raczej częściej opowiada się o swoim sposobie myślenie i postrzegania rzeczywistości, niż o tym, co robiliśmy przez ostatni okres czasu, w swoim życiu.

MIŁOSNA POSTAWA. DOWÓD UCZUCIA, KTÓRY JEST CZĘSTO LEPSZY NIŻ KWIATY.

Postawa jest pojęciem wywodzącym się z socjologii. To określenie, które obejmuje w swoim zakresie to, co możemy czuć, wybierać oraz to w jaki sposób, możemy się przez dokonane wcześniej wybory, zachowywać. Bardzo często postawa jest kojarzona z rolą społeczną, choć jak wiadomo, nie jest z nią jednoznaczna. Przyjęta przez nas postawa, zmienia się i bywa kapryśna, jest jednak silnym, społecznie uznanym argumentem, który działa na rzecz tego, byśmy na stałe już, trwali w uczuciu miłości.

Dodaj komentarz