Jak wygląda zarządzanie czasem?

Jak wygląda zarządzanie czasem?

Co to jest zarządzanie czasem?

Już Adam Smith, wielki szkocki ekonomista zasugerował, że ludzie mają po pierwsze skłonność do lenistwa, a po drugie pragną specjalizacji pracy. Bardziej korzystne dla firmy jest zatrudnienie kilku pracowników wykonujących pojedyncze czynności (mocno wyodrębnione ze struktury produkcji) niż wybór tylko jednego człowieka realizującego całość zadania. Zachodzi wtedy oszczędność czasu, wydatków, następuje zwiększenie innowacyjności.

Wprowadzenie do zarządzania czasem

Zarządzanie czasem to skupienie na rzeczach najważniejszych, prowadzących do zrealizowania długoterminowych celów osobistych. Czas to zasób, którego nie posiadasz realnie, jednak wiesz, że istnieje.

Rozbicie zarządzania na czynniki pierwsze

Podstawowa definicja zarządzania wyróżnia cztery podstawowe funkcje, a mianowicie planowanie, organizowanie, motywowane (przewodzenie) i kontrolowanie. W sztuce zarządzania czasem Ty jesteś własnym menedżerem. Realizujesz wymienione funkcje tak, aby zmaksymalizować wyniki w jednostce roboczej.

Drobny przykład

Czy milioner będzie spędzał czas roboczy z podwładnymi zarabiającymi tysiąc razy mniej przez godzinę? Zdecydowanie nie. A jeżeli to się zdarzy, traci. Co interesujące, każdy ma identyczną granicę czasu. Doba= 24 godziny. Standardowo w tym przedziale pracujesz, śpisz, realizujesz pasje.

Nigdy nie ma dość czasu

Osobiste możliwości są ograniczone przez zegar biologiczny, zadania natomiast zapełniają cały kalendarz. Idea zarządzania czasem ma wyzwolić w Tobie umiejętność eliminowania zbędnych aspektów codzienności na rzecz tylko tych priorytetowych.

Zarządzanie czasem prowadzi do:

kończenia najważniejszych zaplanowanych zadań;
wyeliminowania z życia chaosu;
zwiększenia krańcowej wydajności pracy;
większej elastyczności działania oraz poprawy kreatywności.

Zarządzanie czasem nosi znamiona inwestycji w siebie.

Zarządzanie czasem to głównie:

Planowanie (strategia, cele długoterminowe, marzenia, analiza dotychczasowych błędów, konsekwencje zaniedbań);
Organizowanie (terminarz/harmonogram, określanie faktycznej ilości czasu do dyspozycji, rozróżnienie pilności, wykorzystywanie narzędzi multimedialnych, delegowania uprawnień);
Motywacja (utrzymanie wydajności, trzymanie się raz ustalonego grafiku, rozpoczynanie i kończenie podjętych aktywności);
Kontrola/Systematyczność (potwierdzenie zakończenia projektu, sesja kontrolowania, odznaczenie wykonań, nagrodzenie, monitorowanie postępów, eliminacja błędów).

Szczególne cechy czasu:

  • Ograniczony;
  • Nie może być magazynowany;
  • Nie może zostać kupiony;
  • Największy przyjaciel i jednocześnie wróg człowieka pracującego;
  • Po prostu płynie.

Na zakończenie

Techniki zarządzania czasem mają prowadzić do spełnienia twoich marzeń. Już nigdy nie powiesz, że nie masz czasu, bo go tak naprawdę masz tylko nie potrafisz swobodnie korzystać z korzyści jakie oferuje. W kolejnych artykułach przybliżę tematykę zarządzania czasem tak, abyś mógł wykorzystywać go jak najbardziej efektywnie

Dodaj komentarz