Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 1 września 2011 roku każda szkoła ma obowiązek zatrudnienia w swej palcówce doradcy zawodowego. Niestety, w związku z tym, iż za aktami prawnymi nie poszły żadne dotacje, dyrektorzy szkół zwykle obowiązki doradcy zawodowego zlecają jednemu z pracujących już nauczycieli. Oczywiście, to nie znaczy, iż nie mogą oni profesjonalnie zajmować się doradztwem osobowym, w szczególności odpowiedzialni są za to psycholodzy lub pedagodzy, którzy umieją słuchać uczniów, rozmawiać z nimi na temat predyspozycji zawodowych i motywować do pracy swych wychowanków.

Przede wszystkim, celem doradztwa zawodowego w gimnazjum jest pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej, co jest zadaniem trudnym. Otóż, gimnazjaliści często nie wiedzą, co chcą robić jeszcze lub wybór szkoły uzależniają od decyzji kolegów i koleżanek, a później chodzą na profil, który ich w ogóle nie interesuje, dlatego ta decyzja mści na nich w dorosłym życiu, kiedy wykonują znienawidzony zawód.

Warto podkreślić to, że zadaniem doradcy personalnego w gimnazjum jest analiza predyspozycji zawodowych uczniów, wskazanie im właściwych dróg planowania kariery. Poza tym, gimnazjaliści powinni się też zapoznać ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy oraz zaznajomić się z zawodami poszukiwanymi. W związku  powyższym warto w gimnazjum organizować wyjazdy na targi pracy oraz warsztaty z wykwalifikowanymi doradcami personalnymi. Ponadto, w ramach doradztwa zawodowego często zaprasza się przedstawicieli szkół zawodowych i średnich, by przedstawili swoją ofertę. Opowiedzieli o tym, kto ma szansę podjąć u nich naukę, jakie proponują kierunki i w jakim charterze można pracować po zakończeniu zawodówki, licem czy technikum.

Natomiast kiedy mówimy o doradztwie zawodowym w licem, należy wspomnieć o tym, iż mamy tu do czynienia już z dorosłymi ludźmi, którzy najczęściej już mają zaplanowany własny rozwój zawodowy. Otóż, zajęcia z doradztwa zawodowego w licem mają za zadanie wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej nauki. W tym celu doradcy zawodowi, pedagog, psycholog i najczęściej wychowawca przekazują uczniom wiedzę na temat przyszłościowych zawodów, które dają szansę na znalezienie pracy. Oczywiście ważną rolę odgrywa tu kierunek studiów i typ uczelni, na której są prowadzone, gdyż jak wiadomo niektóre z nich są postrzegane jako dobrze przygotowujące do zawodu, a inne wręcz przeciwnie. Dlatego rola doradcy zawodowego polega także na motywowaniu uczniów do wykorzystywania swoich predyspozycji zawodowych, zwłaszcza gdy zdolni młodzi ludzie chcą iść na łatwiznę, i wybierają kiepskie studia lub w ogóle rezygnują z nauki.

Z pewnością, doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole średniej jest jak najbardziej potrzebne, ale warto, żeby zajmowały się nim osoby do tego przygotowane, gdyż tylko wtedy będzie ono miało sens. 

Dodaj komentarz