Chodzenie do szkoły online

Chodzenie do szkoły online

Rozwój nowoczesnych technologii znalazł swoje zastosowanie w nauczaniu. Coraz bardziej popularną metodą staje się e-learning, który uzupełnia lub całkowicie zastępuje tradycyjne metody przekazywania wiedzy. Z pomocą przychodzą tu multimedia. Za pomocą Internetu w bardzo prosty i szybki sposób dochodzi do wymiany informacji, danych przez jednostkę uczelnianą i słuchacza.

Można tą drogą dostarczyć właściwie każdy rodzaj materiałów w postaci notatek, zdjęć, prezentacji audiowizualnych. Za pomocą takich narzędzi jak np. Skype możliwa jest bezpośrednia rozmowa, konsultacja z nauczycielem. Jest to przystępna forma dla tych, którzy z różnych (ekonomicznych, geograficznych, osobistych) względów nie mogą pozwolić sobie na podjęcie regularnych studiów na uczelni, daje im, mimo przeciwności, możliwość rozwoju, nabywania nowych umiejętności.

E-learning pozwala na naukę w zaciszu domowym, w dowolnie wybranej przez siebie, dogodnej porze dnia, na efektowne zarządzanie swoim czasem, połączenie np. pracy, czy obowiązków domowych z nauką. Jest to także dobre rozwiązanie w przypadku dużej liczby osób, np. skierowanych na szkolenie w firmie.

Podkreśla się, że ten rodzaj nauczania sprzyja komunikacji między prowadzącym a uczniami, zapewnia indywidualne podejście do każdego ze słuchaczy. Występuje tu większe urozmaicenie, nauka nie jest tak monotonna, uczeń jest nieustannie aktywizowany. Z drugiej strony koszt przygotowania e-learningu jest dość znaczny. Opracowanie materiałów zajmuje prowadzącemu więcej czasu niż w tradycyjnym modelu, ale może on być wielokrotnie wykorzystany. Przeciwnicy wskazują jednak głównie na brak realnego kontaktu z ludźmi, odhumanizowanie tego typu relacji.

Dodaj komentarz