Filologia angielska

Filologia angielska

jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów przez absolwentów szkół średnich. Dzieje się tak ponieważ wiele osób w sposób zadawalający opanowało na tym etapie edukacji język angielski i chciałoby dalej rozwijać się w kierunku coraz to lepszego opanowywania tajników tego języka. Z powodu narastającego popytu, filologia angielska pojawiła się w programach studiów bardzo wielu uczelni niepublicznych, co jest szansą dla uczniów, którzy nie dostali się na państwowe uniwersytety z powodu obowiązywania coraz wyższych progów.

Jak wyglądają studia na filologii angielskiej?
, jak wszystkie inne przedmioty filologiczne, to przede wszystkim kierunek praktyczny. Studenci mają bardzo wiele obowiązkowych ćwiczeń, natomiast zdecydowanie mniej wykładów. Zajęcia odbywają się w mniejszych, stałych grupach, które ułatwiają poznawanie się. Kontakt z ćwiczeniowcami jest dosyć bliski, bardzo zbliżony do tego, jaki miało się w nauczycielami w szkole. Same przedmioty są przede wszystkim bardzo dokładnym rozbiciem całego języka angielskiego na części, są oddzielne zajęcia m.in. z wymowy, pisania, fonetyki czy składni. Dochodzą do tego przedmioty związane z historią Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych, literatury anglojęzycznej. Na większości uczelni nauczany jest także drugi język np. niemiecki, francuski czy włoski jako lektorat. Całość materiału na ćwiczeniach oraz wykładach omawiana jest najczęściej w języku angielskim: wykładowcy wychodzą z założenia, że osoby, które dostały się na studia powinny już być komunikatywne po ukończeniu szkoły średniej i dobrym zdaniu matury.

Niejednorodność filologii angielskiej
Niektóre uniwersytetu wprowadzają rozróżnienie na grupy nauczane języka angielskiego w odmianie brytyjskim oraz amerykańskim. Sprawa istotna jest głównie w przypadku używanego w tych krajach akcentu: jest on wzajemnie zrozumiały, ale w wielu przypadkach bardzo się od siebie różni. W zależności od grupy, panuje też wówczas nacisk przedmioty kulturowe, odpowiednio bardziej związane z Wielką Brytanią lub nakierunkowane raczej na Stany Zjednoczone. Ciekawym rozróżnieniem są również specjalizacje, które rozpoczynają się już wraz z pierwszym rokiem na studiach licencjackich. Do zwyczajnych przedmiotów dochodzą jeszcze dodatkowe obowiązki związane z konkretną specjalizacją. Przykładowo grupa “nauczycielska” może mieć np. dodatkową pedagogikę oraz konieczność wyrobienia praktyk w szkole. Przygotowuje ona głównie studenta pod kątem świadczenia w przyszłości usług dydaktycznych. Inne filologiczne specjalizacje mogą dotyczyć np. przystosowania do późniejszego wykonywania zawodu tłumacza.

Dodaj komentarz